Skip Navigation Links.
Ngày kýSố hiệuNgười kýTrích yếu
19/9/201782/2017/TT-BTCNguyễn Thái BìnhQuy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.
18/9/2017425/TB-VPCPNguyễn Đức ThiKết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý bội chi quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
18/9/20171199/QĐ-BKHĐTNguyễn Đức ThiSửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1871/QĐ-BKHĐT ngày 23/12/2016 và Quyết định số 1939/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.
10/9/201780/2017/TT-BTCNguyễn Đức ThiHướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.
10/9/2017411/TB-VPCPNguyễn Đức ThiThông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (TKCN) từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.
8/9/201786/2017/TT-BTCNguyễn Thái BìnhHướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ về chương tình hưu trí bổ sung tự nguyện.
7/9/2017102/2017/NĐ-CPNguyễn Thái BìnhNghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.
6/9/2017101/2017/NĐ-CPNguyễn Thái Bình Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
5/9/20176867/BC-BNN-KTHTNguyễn Đức ThiSơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Duyên hải nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
5/9/20176734/BNN-TCTSNguyễn Đức ThiTrả lời Công văn số 3546/UBND-KT ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định.
5/9/2017864/UBDT-DTTSNguyễn Đức ThiTổ chức "Lễ tuyên dương người có công uy tín, nhân trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017".
3/9/2017692/QĐ-HĐQGTNNTrịnh Đình DũngPhê duyệt Danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.
3/9/20171303/QĐ-TTgTrịnh Đình DũngBan hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
3/9/20171304/QĐ-TTgTrịnh Đình DũngBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
1/9/201723/2017/TT-BLĐTBXHNguyễn Đức ThiHướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
30/8/20177993/BCT-XNKTrần Quốc Khánh Thông tư số 11/2017/TT-BCT đã đính chính để thay thế bản cũ đã gửi trước đây.
29/8/201797/2017/NĐ-CPNguyễn Thái BìnhNghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. (Phần I)
29/8/201797/2017/NĐ-CPNguyễn Thái BìnhNghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. (Phần II)
29/8/20176893/TTr-BNN-XDNguyễn Đức ThiPhê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định.
29/8/2017368/TB-VPCPNguyễn Đức ThiThông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và bàn về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP.
12345678910...