Skip Navigation Links.
Ngày kýSố hiệuNgười kýTrích yếu
23/8/201604/2016/TT-BVHTTDLNguyễn Đức ThiSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL.
23/8/2016149/QĐ-ƯDCNTTNguyễn Đức ThiPhê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.
23/8/20161559/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiBan hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.
23/8/2016108/2016/NĐ-CPNguyễn Đức ThiQuy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.
23/8/20161025/QĐ-LĐTBXHNguyễn Đức ThiVề việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
22/8/201640-QĐ/BCĐTW(ĐA61)Nguyễn Đức ThiVề việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020".
22/8/201641-BC/BCĐTW(ĐA61)Nguyễn Đức ThiKết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
17/8/20166725/BNN-XDNguyễn Đức ThiV/v chuyển đổi chủ đầu tư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định.
17/8/20161563/QĐ-TTgLê NhuậnPhê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020.
17/8/20162376/QĐ-BGTVTLê NhuậnPhê duyệt Đề án "Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn quốc".
17/8/20161570/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiPhê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.
17/8/201632/2016/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiBan hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.
17/8/20161562/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiVề việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc thành Học viện Dân tộc.
17/8/20161541/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.
17/8/20161572/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiVề việc ban hành mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnh.
15/8/201685/2016/TTLT-BQP-BYT-BTCNguyễn Đức ThiHướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.
12/8/201695/2016/NĐ-CPLê NhuậnQuy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
12/8/201624/CT-TTgLê NhuậnVề việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội.
11/8/201692/QĐ-TWPCTTNguyễn Đức ThiVề việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016.
11/8/201691/QĐ-TWPCTTNguyễn Đức ThiVề thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tại năm 2016.
12345678910...