Skip Navigation Links.
Ngày kýSố hiệuNgười kýTrích yếu
18/4/20181064/BTTTT-THHNguyễn Thái BìnhĐôn đốc xây dựng, tổ chức triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương.
18/4/201827/2018/TT-BTCNguyễn Thái BìnhQuy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu nhi đồng.
18/4/20181939/TCHQ-GSQLNguyễn Đức ThiGiấy phép khai thác đá vôi, đôlômit để nung vôi được phép xuất khẩu.
18/4/20181231/QĐ-BNN-KTHTNguyễn Đức ThiPhê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp.
18/4/20182502/BNN-TCTSNguyễn Đức ThiTăng cường quản lý giống tôm nước lợ.
17/4/201850/2018/NĐ-CPNguyễn Thái BìnhNghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
17/4/201810/CT-TTgNguyễn Thái BìnhTăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.
16/4/201801/BC-UBTNNguyễn Thái Bình Kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
10/4/201830/2018/TT-BTCNguyễn Thái BìnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi trả lựa chọn nhà thầu.
10/4/201809/CT-TTgNguyễn Đức ThiVề các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về.
10/4/20183307/BGTVT-VTNguyễn Đức ThiChấp thuận Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khải Quang tổ chức đoàn Caravan Thái lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam.
10/4/201830/2018/TT-BTCNguyễn Thái BìnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi trả lựa chọn nhà đầu tư.
10/4/2018367/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiBan hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020”.
10/4/2018278/TTg-KGVXNguyễn Đức Thi Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của QH về an toàn thực phẩm.
10/4/2018300/QĐ-TTgNguyễn Đức Thi Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.
6/4/201834/2018/NĐ-CPNguyễn Thái BìnhNghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5/4/20182231/BNN-TTNguyễn Đức ThiChuyển đổi mục đích sử dụng đất tròng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định.
5/4/2018545/GP-BTNMTNguyễn Đức ThiGiấy phép Khai thác sử dụng nước mặt - Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 6.
5/4/2018344/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiBan hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi.
5/4/201816/2018/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiQuyết định về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
12345678910...