Skip Navigation Links.
Ngày kýSố hiệuNgười kýTrích yếu
19/10/201711/2017/TT-BKHCNPhạm Văn ThủyQuy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ".
19/10/20178445/BNN-TYNguyễn Đức ThiVề việc khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017.
19/10/20178444/BNN-TYNguyễn Đức ThiVề việc tăng cường phòng, chống bệnh LMLM gia súc.
19/10/20178210/BNN-QLDNNguyễn Đức ThiXây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp.
19/10/20171559/TTg-ĐMDNNguyễn Đức ThiSắp xếp, đổi mới các công ty thủy lợi, thủy nông.
19/10/20178304/BKHĐT-KTNNNguyễn Đức Thi Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kê hoạch vốn ĐTPT năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
17/10/2017104/NQ-CPNguyễn Thái BìnhĐơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
17/10/2017114/2017/NĐ-CPNguyễn Thái BìnhQuy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.
11/10/201799/NQ-CPNguyễn Thái BìnhBan hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
11/10/201798/NQ-CPNguyễn Thái BìnhBan hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
10/10/201701/QĐ-BĐPNguyễn Đức ThiBan hành Quy chế hoạt động của Ban Điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Na đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
10/10/201796/2017/TT-BTCNguyễn Thái BìnhSửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuốc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5/10/2017325/TB-VPCPNguyễn Đức ThiÝ kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trường Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.
5/10/201710/CT-BCTLê NhuậnTiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ.
4/10/201790/NQ-CPPhạm Văn Thủy Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4/10/2017110/2017/NĐ-CPNguyễn Xuân PhúcTổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội.
4/10/201734/2017/TT-BTNMTVõ Tuấn NhânQuy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.
3/10/20171356/QĐ-TTgNguyễn Thái BìnhBan hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
3/10/20171430/QĐ-TTgNguyễn Thái BìnhQuyết định Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
3/10/20171355/QĐ-TTgNguyễn Thái Bình Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.
12345678910...