Skip Navigation Links.
Ngày kýSố hiệuNgười kýTrích yếu
18/8/201798/2017/NĐ-CPNguyễn Xuân PhúcQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
16/8/20171162/QĐ-TTgNguyễn Thái BìnhQuyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020.
16/8/201775/NQ-CPNguyễn Thái Bình Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.
16/8/201792/2017/NĐ-CPNguyễn Thái Bình Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
16/8/2017353/TB-VPCPLê NhuậnThông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
16/8/20173964/BTNMT-TCMTLê NhuậnChứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để.
15/8/20172406/QĐ-BGTVTTrương Quang NghĩaPhân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ.
15/8/201770/NQ-CPLê NhuậnVề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
15/8/201775/2017/TT-BTCLê NhuậnSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 cảu Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
15/8/201771/NQ-CPLê Nhuận Nghị quyết về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
15/8/20176561/BNN-VPĐPLê NhuậnTập trung triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
15/8/20171163/QĐ-TTgLê NhuậnQuyết định Phê duyệt Đề án " Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021".
15/8/20171742/BXD-GĐLê NhuậnTăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư.
15/8/20178140/VPCP-ĐMDNLê NhuậnXử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.
15/8/20171137/QĐ-TTgLê NhuậnPhê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
14/8/201710343/BTC-TCNHLê NhuậnHướng dẫn thủ tục chuyển đổi nghề khai thác cho tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã đi vào hoạt động sản xuất.
11/8/2017198/HLGVNNguyễn Thái BìnhThực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2017-2021".
10/8/201794/2017/NĐ-CPNguyễn Xuân Phúc Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.
10/8/2017315/TB-VPCPNguyễn Thái Bình Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017.
10/8/201790/2017/NĐ-CPNguyễn Đức ThiQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
12345678910...